Rejestracja


Deklaruję chęć wstąpienia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Automobilklubu Piaseczyńskiego i działania na jego cześć, jakrównież reprezentować go na arenie lokalnej jak i ogólnopolskiej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Informujemy, że w związku z wypełnieniem i wysłaniem deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Automobilklub Piaseczyński oraz podaniem przez Ciebie danych osobowych:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Automobilklub Piaseczyński, z którym możesz kontaktować się na adres e-mail: biuro@akpiaseczynski.pl;

2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania Cię w poczet członków;

3) Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od wygaszenia członkostwa;

4) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

5) Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;

6) Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć wymagane do bycia członkiem Stowarzyszenia Automobilklub Piaseczyński;

7) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest naszym partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).


Wyrażam zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Automobilklub Piaseczyński, 05-501 Piaseczno, ul. Wita Stwosza 6, moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883).